ساختمان مدارس

عنوانساختمان مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۹ اردیبهشت ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۸۷ (۱۲۶۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعتجهیزات رفاهی, ساختمان های آموزشگاهی, کوشش, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی وضعیت نامناسب ساختمان مدرسه ها همراه با پیشنهادهایی به وزارت معارف برای ساخت بناهایی با وضعیت مناسب سلامتی دانش آموزان که دارای فضا، نور و امکانات مناسب باشد.Sportswear free shipping | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival