زندگی پیش از تاریخ

عنوانزندگی پیش از تاریخ
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢٣١ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدى بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, محمدعلی جناب,
عنوان دیگر

عنوان اصلی: The Word of Prhistoric Life

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگ؛ مترجم محمدعلی جناب

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, غیرداستان, کتاب, کتاب جغرافیا, کتاب علمی, لیدى بریجیت هورایتا پلاودن, محمدعلی جناب, مولی بریرلی، آسا بریگ
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهکتابهای مرجع؛ ١١
متن کامل

مطالبى در باره ی سنگواره ها و زندگى روى کره زمین پیش از به وجود آمدن انسان.latest Nike Sneakers | Air Jordan 1 Low White/Black-Midnight Navy For Sale – Fitforhealth