زندگی مورچگان

عنوانزندگی مورچگان
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۶۳۶ک
پدیدآورندگانمترلینگ, موریس
تاریخ تولد - وفات

١٨٦٢-١٩٤٩

پدیدآورندگان همکارمنصوری, ذبیح الله
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: مورچگان

ناشرمعرفت
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١١٢ص
اندازه١٥*٥/٢١ س.م.
پدیدآورندگان

موریس مترلینگ؛ ترجمه ذبیح الله منصوری

موضوعادبیات ترجمه, ذبیح الله منصوری, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, معرفت, موریس مترلینگ
گروه سنی(د، ه)
بهاء

۴۰ ریال

متن کامل

مطالبی درباره ی شیوه ی زندگی و ویژگی های مورچه ها.