زندگی در ایران باستان

عنوانزندگی در ایران باستان
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٤ک
پدیدآورندگاننوی رات, ماری
پدیدآورندگان همکارمیرسپاسی, ع.
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه٥/١٦*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ماری نوی رات؛ ترجمه ع. میرسپاسی

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, ع. میرسپاسی, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, ماری نوی رات
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٥٠ ریال

عنوان کوتاهکتابهای طلائی؛ ١
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٣، چاپ دوم: ١٣٥٧
متن کامل

مطالبی درباره ی موقعیت جغرافیایى، چگونگی زندگى مردم، اختراعات، هنر و صنایع دستى، جنگ ها، پادشاهان و روش ساخت آثار به جا مانده از آن دوران .affiliate link trace | Mens Flynit Trainers