زندگی جانوران

عنوانزندگی جانوران
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۸۳۶ک
پدیدآورندگانچاروشین, یوگنی
ناشرکتیبه
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۶ص
اندازه۱۹.۲*۲۱.۸س.م
پدیدآورندگان

ی. چاروشین

موضوعادبیات ترجمه, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, کتیبه, ی. چاروشین, یوگنی چاروشین
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۲۰ریال

عنوان کوتاهبرای کودکان و نوجوانان؛۱۴
تیراژ۱۵۰۰۰ن
متن کامل

اطلاعات مختصری درباره‌ی زندگى برخی پستانداران.Sportswear Design | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp