زنبور عسل و زندگى شگفت‏انگیز آن

عنوانزنبور عسل و زندگى شگفت‏انگیز آن
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٦٠٠ک
پدیدآورندگانسینكلر, ویلیام
پدیدآورندگان همکارپاین, جیل, رئوفی, حمید رضا
عنوان دیگر

عنوان اصلی: (Life of the Honey Bee (Natural History

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۵۶ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

از و. سینکلر؛ نقاشی جیل پاین؛ ترجمه حمیدرضا رئوفی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, جیل پاین, حمیدرضا رئوفی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, ویلیام سینكلر
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

مطالبى درباره ی زنبور عسل، شکل ظاهرى، انواع زنبورها، کار زنبورها در کندو؛ و ....Adidas shoes | Nike Air Jordan XXX Basketball Shoes/Sneakers 811006-101 Worldarchitecturefestival