زنان وجوانان شرافتمند به حمایت از کودکان برخیزید

عنوانزنان وجوانان شرافتمند به حمایت از کودکان برخیزید
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۷۵ت
فرستندهایران, کمیته مرکز
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۲۹
تاریخ نشر

[۱۳۲۹]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, کمیته مرکزی تشکیلات دموکراتیک زنان، کمیته مرکزی سازمان جوانان توده ایران، شورای متحدمرکزی اتحادیه های کارگران وزحمتکشان ایران, منابع نوشتاری
متن کامل

بیانیه ای برای حمایت از کودکان به مناسبت روز کودک ۱۱خرداد روز بین المللی کودکان که از طرف این سازمان ها صادر شده است دراین بیانیه به به شرایط اجتماعی، بهداشتی وآموزشی کودکان دراین دوره اشاره شده است .