زمین

عنوانزمین
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٥٩ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدى بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدى پلودن؛ مولی بریرلى، آسا بریگ؛ ترجمه حسین عطائی آشتیانی

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب جغرافیا, کتاب علمی, لیدى بریجیت هورایتا پلاودن, لیدى پلودن, مولی بریرلی, مولی بریرلى
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، عکس (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهكتابهاى مرجع؛ ٢٦
متن کامل

دانستنی هایى درباره ی مبدا زمین، ساختمان زمین، تغییرات سطح زمین، علم زمین شناسى، سنگ ها، کوه ها، آب ها، آتشفشان ها و زلزله‏ها.Running Sneakers | Nike Shoes