زمانی که حتی یک سرم نمکی برای تزریق موجود نبود

عنوانزمانی که حتی یک سرم نمکی برای تزریق موجود نبود
گونهمقاله
نویسندگاننفیسی, ابوتراب
ناشرخاطرات وحید
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱-۲۴
موضوعابوتراب نفیسی, اصفهان, بهداشت, خاطرات, خاطرات وحید, مقاله
متن کامل

خاطرات دکتر ابوتراب نفیسی از دوران طبابطش در اصفهان و وضع بهداشت و دارو و برخی از داروهایی که پزشکان برای نوزادان و کودکان تجویز می کردند که منجر به مسمومیت آنها می شده است.