زبان

عنوانزبان
گونهنشریه
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار, رهنما, آذر
ناشررهنما
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۳
تاریخ نشر

١٣٢٣-١٣٢٦

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه١٧*٢٥
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: جبار باغچه بان؛مدیر مسئول: جبار باغچه بان؛ سردبیر: آذر رهنما

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارماهانه
موضوعآذر رهنما, جبار باغچه بان, زبان, نشریه
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٢٣ -١٣٢٦ :ش ١-١٦ ؛س١ ،ش ١-٥ ؛ س ٢،ش ٦-١٢ ؛س٣ ،ش ١٣-١٦

یادداشت ها

وابسته به: جبهه آزادی

بهاء

٦ ریال

متن کامل

زبان یا زبان آموزگار مجله‌ای ماهانه با اندرونه‌ی اجتماعی و آموزشی وابسته به جبهه آزادی بود که با مدیریت باغچه‌بان از اول بهمن ۱۳۲۳ آغاز به کار کرد. برخی شماره‌های این مجله شامل صفحه‌هایی برای کودکان بود که در آن‌ها باغچه‌بان با زبانی صمیمانه و ساده با کودکان سخن می‌گفت و برای آنان داستان‌ می‌نوشت. برخی از زیباترین شعرهای باغچه‌بان همراه با تصویر و نمونه‌هایی از نخستین متون ...Running sports | Sneakers