زبان

عنوانزبان
گونهنشریه
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار, رهنما, آذر
متن کامل

زبان یا زبان آموزگار مجله‌ای ماهانه با اندرونه‌ی اجتماعی و آموزشی وابسته به جبهه آزادی بود که با مدیریت باغچه‌بان از اول بهمن ۱۳۲۳ آغاز به کار کرد. برخی شماره‌های این مجله شامل صفحه‌هایی برای کودکان بود که در آن‌ها باغچه‌بان با زبانی صمیمانه و ساده با کودکان سخن می‌گفت و برای آنان داستان‌ می‌نوشت. برخی از زیباترین شعرهای باغچه‌بان همراه با تصویر و نمونه‌هایی از نخستین متون ...