روی ماه قدم گذاشتیم(۱۶)

روی ماه قدم گذاشتیم(۱۶)
عنوانروی ماه قدم گذاشتیم(۱۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحهص۱۶
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, استریپ کمیک, تصویر, تصویر کتاب, روی ماه قدم گذاشتیم, منابع دیداری
متن کامل