روش آموزش نقاشی در نظر روسو

عنوانروش آموزش نقاشی در نظر روسو
گونهمقاله
نویسندگانبنی احمد, ابراهیم
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۹
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۱۹

شماره

دوره ۱۰ ش۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸-۴۴
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله به شرح دادن روش آموزش نقاشی روسو به هنرآموزان می‌پردازد که در جایی گفته شده به افراد زیر سن ۱۲ ساله نباید نقاشی یاد داد (ازنظرگنس) ولی آموزش در قبل از این سن به آنها برای آموزش نقاشی در بزرگسالی کمک می‌کند . همچنین درخصوص آموزش نقاشی برای بچه‌های کودکستانی مطالبی نوشته شده است .latest Nike Sneakers | Women's Nike Superrep