روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ ن‍ی‍روم‍ن‍دی‌ ن‍ون‍ه‍الان‌

عنوانروش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ ن‍ی‍روم‍ن‍دی‌ ن‍ون‍ه‍الان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۶۴۰ک
ناشرس‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ه‍ان‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه۴۱ ص
اندازه۱۸*۱۳س.م
موضوعادبیات ترجمه, سازمان چاپ و انتشارات کیهان, غیرداستان, کتاب, ورزش
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۳۰ريال

متن کامل

تمرین‌های ورزشی برای پرورش اندام کودکان.