روزهای تعطیل مدارس ارامنه

عنوانروزهای تعطیل مدارس ارامنه
گونهسند
شماره دسترسی۲۹۰ ت
فرستندهساگینیان, سهراب
گیرندهرئیس الوزرا,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

۶اردیبهشت ۱۳۱۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعرئیس الوزرا, سند, سهراب ساگینیان, منابع نوشتاری
متن کامل

نامه سهراب ساگینیان درباره عقب افتادگی دانش آموزان ارمنی از دروس درصورت تعطیل بودن مدارس در روزجمعه ودستوروزارت معارف واوقاف مبنی بر اضافه کردن روزی یک ساعت به کار مدارس برای جلوگیری از از عقب افتادگی برنامه تحصیلی.Sports Shoes | New Balance 247 "Castlerock" Buy Now , SneakerNews.com