روانشناسی و روش تربیت

عنوانروانشناسی و روش تربیت
گونهمقاله
نویسندگانصادقی, احمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴-۲۶
موضوعصادقی، احمد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله بیان می‌کند که روانشناسی تا چه حد بر روی آموزگارانی که بدان توجه داشته‌اند تأثیر گذاشته و موجبات درک و آگاهی آنها را از تربیت فراهم کرده است و از اثرات مثبت دیگر روانشناس و روانشناسی صحبت شده است.trace affiliate link | Nike SB