رشد و پرورش

عنوانرشد و پرورش
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٥٥ک
پدیدآورندگانشواینیتس, کارل د.
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٧-۱۹۷۵

پدیدآورندگان همکارخداپرستی, فرج اله
عنوان دیگر

عنوان اصلی:[ Growing up: How we become alive, are born, and grow]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۵۶ ص
اندازه٥/٢٣*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

کارل د شواینیتس؛ ترجمه فرج اله خداپرستی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, غیرداستان, فرج الله خداپرستی, فرج اله خداپرستی, کارل د شواینیتس, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د - ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

مطالبى درباره ى چگونگی افرینش، تولد و مراحل رشد و پرورش در میان حیوان ها و آدم ها.jordan Sneakers | Entrainement Nike