راکت و چگونگی کار آن

عنوانراکت و چگونگی کار آن
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٠٣ک
پدیدآورندگانکاری, دیوید
پدیدآورندگان همکارروبینسن,, رئوفی, حمید رضا
ناشرپدیده
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٥٦ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

از دیوید کاری؛ تصویرگر روبینسن؛ ترجمه حمیدرضا رئوفی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حمیدرضا رئوفی, دیوید کاری, روبینسن, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

یک راکت چگونه پرتاب مى‏شود و حرکت مى‏کند، چگونه در میان فضاى ساکت و خالى سفر مى‏کند و چه استفاده هایى غیر از سفر فضائى دارد.latest Nike Sneakers | Nike