راه دور و رنج بسیار

عنوانراه دور و رنج بسیار
گونهمقاله
نویسندگاننیکزاد,
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

آبان ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۲۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعمقاله, مکتب مام, نیکزاد
متن کامل

بررسی مشکلات ناشی از فرستادن فرزندان به مدارس دور از خانه .