راه اینست

عنوانراه اینست
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢١٢ک
پدیدآورندگانجونز (اورتن), جسی می
پدیدآورندگان همکارجونز (اورتن), جسی می, جونز (اورتن), الیزابت, سمندر,
عنوان دیگر

عنوان اصلی: This is the way

ناشرسخن، فرانکلین
مکان انتشارتهران، نیویورک
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه٥٨ ص
اندازه۵/ ٢٤* ٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

گردآورده جسی اورتون جونز؛ تصویرها از الیزابت اورتون جونز؛ ترجمه سمندر

موضوعادبیات ترجمه, الیزابت اورتون جونز, جسی اورتون جونز, جسی می جونز (اورتن), سمندر, غیرداستان, کتاب, کتاب‌ دینی, كتاب‌ دینی
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

۶۰ ریال

عنوان کوتاهسخن؛ ٣
تیراژ۳۰۰۰ ن
متن کامل

مطالبى درباره ى نیایش خدا در ادیان و زبان‌های گوناگون.