راه‏ آهن

عنوانراه‏ آهن
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٤٣ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدى بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, حسینی, رضی
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگز؛ ترجمه رضی حسینی

موضوعآسا بریگز, ادبیات ترجمه, پدیده, رضی حسینی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, لیدی پلودن, لیدى بریجیت هورایتا پلاودن, مولی بریرلی, مولی بریرلى
گروه سنی(ج - ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهكتابهاى مرجع؛ ١٠
متن کامل

درباره ی انواع لوکوموتیوها، وسایل و تجهیزاتى که از آغاز تا به امروز در راه آهن از آن ها استفاده شده است.buy shoes | THE SNEAKER BULLETIN