راههای ایران

عنوانراههای ایران
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٥١ک
پدیدآورندگان همکاردفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی,
ناشروزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٢٧ص
اندازه١٥*٢١ س.م
پدیدآورندگان

تهیه شده بوسیله دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی

موضوعادبیات تالیف, دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی, کتاب
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، عکس (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهمجموعه کتابهای خواندنی برای دانش آموزان دبستان؛ ١٠
تیراژ٥٠٠٠٠ن
متن کامل

تاریخچه راهسازى در ایران از زمان ایران باستان.bridge media | jordan Release Dates