راهنمای معلم : دهکده کودکان چیست ؟

عنوانراهنمای معلم : دهکده کودکان چیست ؟
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
نویسندگانمهرآفاق, بایبوردی،
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

آبان ۱۳۴۹

شماره

دوره ۴۰ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۴۳
موضوعبایبوردی، مهرآفاق, پرورشگاه ها, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اشاره به کمبودهای عاطفی و مشکلات روحی که برای کودکان در پرورشگاه ها به وجود می آمد، در ادامه به تحقیقات و راهکارهایی که برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده اشاره کرده است که ایجاد محیط هایی مشابه محیط خانوادگی را با شرح و توضیح، راه حل این مشکلات بیان کرده است.Best Authentic Sneakers | Nike Air Max 270