راز ب‍ق‍ای‌ پ‍ل‍ن‍گ‍ه‍ا

عنوانراز ب‍ق‍ای‌ پ‍ل‍ن‍گ‍ه‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی۷۰۰ک
پدیدآورندگان همکارکنعانی, ایرج
ناشردادجو
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۲۲) ص
اندازه۵/۲۸*۲۱س.م
پدیدآورندگان

ت‍رج‍م‍ه‌ ای‍رج‌ ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, ای‍رج‌ ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌, ایرج کنعانی, دادجو, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ب ، ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی (رن‍گ‍ی‌)

عنوان کوتاهم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ وال‍ت‌ دی‍س‍ن‍ی‌
نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌
متن کامل

آشنایی با انواع پلنگ‌ها، ویژگی‌های جسمی و رفتاری و تولید مثل آن‌ها.Sports News | Archives des Sneakers