راز ب‍ق‍ای‌ م‍ی‍م‍ون‍ه‍ا

عنوانراز ب‍ق‍ای‌ م‍ی‍م‍ون‍ه‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۵۸ک
پدیدآورندگان همکارکنعانی, ایرج
ناشردادجو
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۲۰) ص
اندازه۵/۲۸*۲۱س.م
پدیدآورندگان

ت‍رج‍م‍ه‌ ای‍رج‌ ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, ای‍رج‌ ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌, ایرج کنعانی, دادجو, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ب ، ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی (رن‍گ‍ی‌)

عنوان کوتاهم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ وال‍ت‌ دی‍س‍ن‍ی‌
نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌
متن کامل

آشنایی با محل زندگی، تغذیه، تولید مثل، شباهت‌های آنها به انسان‌ها، ویژگی‌های جسمی و رفتاری و ضرر آنها برای مزارع کشاورزی.latest Nike Sneakers | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp