راز ب‍ق‍ای‌ اس‍ب‍ه‍ا

عنوانراز ب‍ق‍ای‌ اس‍ب‍ه‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی۹۶۵ک
پدیدآورندگان همکارکنعانی, ایرج
ناشردادجو
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۲۰) ص
اندازه۵/۲۸* ۲۱س.م
پدیدآورندگان

ت‍رج‍م‍ه‌ ای‍رج‌ ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, ای‍رج‌ ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌, ایرج‌ کن‍ع‍ان‍ی‌, دادجو, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رنگی)

عنوان کوتاهم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ وال‍ت‌ دی‍س‍ن‍ی‌
نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌
متن کامل

تاریخچه آشنایی انسان با اسب و شیوه های استفاده از آن در کشورهای مختلف، نژادهای گوناگون اسب‌ها و کاربری هر یک.Authentic Nike Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping