رادیو تلویزیون

عنوانرادیو تلویزیون
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٢٩ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدى بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگ؛ ترجمه و تدوین حسین عطائی آشتیانی

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, لیدی پلودن, لیدى بریجیت هورایتا پلاودن, مولی بریرلی, مولی بریرلى
گروه سنی(د - ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهكتابهاى مرجع
متن کامل

مختصرى درباره ی توسعه و پیشرفت ارتباطات رادیویى، گیرنده‏هاى رادیو، تلویزیون، عناصر و مدارات تشکیل دهنده ى رادیو و تلویزیون، تاریخچه ى پخش برنامه‏هاى رادیویى و واحدهاى الکتریکى.latest Nike Sneakers | Nike, adidas, Converse & More