راجع به پرورش کودکان

عنوانراجع به پرورش کودکان
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

١٣ تیر ١٣٢٤

شماره

س ٢٠ ش٥٨٠٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣
موضوعاطلاعات, جمعیت پرورش کودک, دولت آبادی، پروین, مقاله
متن کامل

خبر تأسیس « جمعیت پرورش کودک » و اطلاعاتی درباره ی این جمعیت که از مصاحبه با بنیان گذار آن به دست آمده است. در پایان از همه دعوت شده با این جمعیت همکاری کنند.Sportswear Design | Nike