دیدار و گفت و گو با دانش آموزان دوره ابتدائی جهان تربیت

عنواندیدار و گفت و گو با دانش آموزان دوره ابتدائی جهان تربیت
گونهمقاله
ناشرمهر (برای نوجوانان)
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۵، ۵۶-۵۷
موضوعمدرسه جهان تربیت, مصاحبه ها
متن کامل

گفت وگو با ابراهیم بنی احمد مدیر مدرسه ی جهان تربیت درباره ی سامانه ی آموزشی در ایران و منابع مطالعاتی کودکان و نوجوانان، و گفت و گو با دانش آموزان سوم راهنمایی دخترانه و پسرانه ی جهان تربیت درباره ی نشریه های نوجوانان و محتوای آن ها.Running sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp