دیدار با سردار

عنواندیدار با سردار
گونهمقاله
نویسندگانوحیدنیا, سیف الله
ناشرخاطرات وحید
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۱۵ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۵۰

شماره

دوره جدید، س۹ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۷، ۸۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعخاطرات, خاطرات وحید, رضا حکمت, سیف الله وحیدنیا, مدرسه علمیه, مقاله
متن کامل

خاطرات رضا حکمت (سردار فاخر، فرزند حسام الدین) از دوره ی تحصیل در مدرسه ی علمیه که ناظم آن ناظم العلوم و مدیر آن مخبرالسلطنه بوده است.