دیداری از نخستین نمایشگاه اسباب بازیهای کودکان

عنواندیداری از نخستین نمایشگاه اسباب بازیهای کودکان
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, احیائی،
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-۱۳۷۹

ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۲۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعاحیائی، محمود, اسباب بازی ها, رستاخیز, مقاله, نمایشگاه ها
متن کامل

گزارش برگزاری نمایشگاهی از ۲۵۰ نوع اسباب بازی، تقسیم بندی اسباب بازی ها بنابر سن کودکان، بیگانگی کودکان ایرانی با اسباب بازی های جدید و پیشرفته و استفاده از قهرمانان سریال های تلویزیونی در ساختن اسباب بازی های کودکان .Running sport media | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival