دوزی‍س‍ت‍ان‌ و خ‍زن‍دگ‍ان‌

عنواندوزی‍س‍ت‍ان‌ و خ‍زن‍دگ‍ان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۹۷۵ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه۶۴ص‌
اندازه۲۳*۱۷س.م
پدیدآورندگان

ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍طائ‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍طائ‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌, حسین عطایی آشتیانی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۱۰۰ريال

عنوان کوتاهک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍رج‍ع‌؛ ۲
نوبت چاپچاپ اول
متن کامل

مطالبی درباره ساختمان بدن، چگونگى زندگى، تغذیه و تولید مثل انواع خزندگان و دوزیستان و محیط زیست آن‌ها. همراه با نام‌های لاتین و فهرست الفبایى خزندگان و دوزیستان.Running sneakers | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE