دوازدهمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان: سومین سند

عنواندوازدهمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان: سومین سند
گونهمقاله
نویسندگانامید,
عنوان فرعیلذت های کودکان و تعبیرهای بزرگسالان "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۸۲۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعامید, رستاخیز, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (دوازدهمین: ۱۳۵۶: تهران), مقاله
متن کامل

نقد و بررسی فیلم " نودل سن لو " محصول امریکا، " زاغ و سیمرغ " از علی اکبر صادقی، " بالاتل جوجه " محصول رومانی و " یاکوب " محصول چکسلواکی.