دنیای عجیب حیوانات

عنواندنیای عجیب حیوانات
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۰۱۰ک
پدیدآورندگانفاکس, هارولد مونرو
تاریخ تولد - وفات

۱۸۸۹-۱۹۶۷

پدیدآورندگان همکارحشمت,
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: دنیای عجیب جانوران عنوان اصلی: The Personality of animals

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۷۶ص
اندازه۱۶.۵*۲۳.۵س.م
پدیدآورندگان

نوشته مونرو فاکس؛ ترجمه حشمت

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حشمت, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, مونرو فاکس, هارولد مونرو فاکس
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

بهاء

۱۰۰ریال

متن کامل

اطلاعاتی درباره‌ی تحقیقات پروفسور فاکس درباره ی ارتباط حیوانات با یکدیگر؛ قدرت شنوایى آنها؛ تشخیص رنگ ها؛ هوش ‏و حواس آنها؛ شوق بازی در جانوران؛ فصل تخم گذاری؛ کبوتر نامه بر؛ وضع اجتماعی؛ غرائز آنها.url clone | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE