دنیای ستارگان

عنواندنیای ستارگان
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٩١ک
پدیدآورندگانوایت, آن تری
پدیدآورندگان همکاریعقوب, مجید
عنوان دیگر

عنوان اصلی: All About The Stars

ناشرنیل، فرانکلین
مکان انتشارتهران، نیویورک
سال انتشار۱۳۴۰
تعداد صفحه١٥٥ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

آن تری وایت؛ ترجمه مجید یعقوب

موضوعآن تری وایت, ادبیات ترجمه, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, مجید یعقوب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٦٠ ریال

عنوان کوتاهدانستنیهای جهان علم؛ ١٨
متن کامل

مطالبی درباره ی ستارگان، چگونگی پیدایش آن‌ها، انواع و نامه های آن‌ها، دگرگونی نور ستارگان و فاصله آن‌ها به خورشید.buy shoes | Mens Flynit Trainers