دنیای دیوانه دیوانه دیوانه

عنواندنیای دیوانه دیوانه دیوانه
گونهفیلم
پدیدآورندگانزرین کلک, نورالدین, فیجانی, محمد
اندازهنوع: نقاشی متحرک – ۳۵ میلیمتری؛ مدت زمان: ۳ دقیقه
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
پدیدآورندگان

کارگردان: نورالدین زرین کلک؛ فیلمنامه: نورالدین زرین کلک؛ فیلمبردار: محمد فیجانی

موضوعدنیای دیوانه دیوانه دیوانه (انیمیشن), فیلم, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, محمد فیجانی, منابع دیداری شنیداری, نورالدین زرین کلک
وضعیت رنگ

رنگی

ارجاع کلیدی۱۷۹۰۷
متن کامل