دنیاى عجیب حیوانات

عنواندنیاى عجیب حیوانات
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠١٠ک
پدیدآورندگانفاکس, هارولد مونرو
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٩-١٩٦٧

پدیدآورندگان همکارحشمت,
عنوان دیگر

عنوان اصلی: The Personality Of Animals عنوان روى جلد: دنياى عجيب جانوران

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۷۶ص
اندازه۲۴*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

نوشته مونرو فاكس؛ ترجمه حشمت

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حشمت, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, مونرو فاكس, هارولد مونرو فاکس
گروه سنی(د،ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، عکس (سياه و سفيد)

بهاء

۱۰۰ريال

متن کامل

نتیجه ى پژوهش هاى پروفسور فاکس درباره ی چگونگی تماس جانوران با یکدیگر، قدرت شنوایی، حواس غیر عادی، وضع اجتماعی، غرایز و هوش آن ها.Running Sneakers Store | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%