دماوند

عنواندماوند
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرنونهالان
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

١٧ آذر ١٣٢٢

شماره

س ١ ش ٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢
موضوعشعر, عباس یمینی شریف, مقاله, نونهالان
متن کامل

شعری در توصیف کوه دماوند در فصل‌های زمستان و تابستان و بیان زیبایی های آن.bridgemedia | jordan Release Dates