دعوتنامه تاسیس مکتب نسوان

عنواندعوتنامه تاسیس مکتب نسوان
گونهسند
فرستندهباغچه بان, جبار
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

دعوتنامه تاسیس مکتب نسوان از طرف جبار باغچه بان آموزگار ابتدایی. این دعوت نامه به امضای علاقه مندان برای شرکت درجلسه رسیده است .Running sports | Nike SB