دست بردار

عنواندست بردار
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( رهنمای آینده )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٤ ش ٧٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥
موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله
متن کامل

شعری خطاب به باد که از آن می خواهد به گل دست پرورده و خانگی شاعر نوزد و آن را پرپر نکند.best Running shoes brand | Mens Flynit Trainers