دستنویس اشعار برای کودکان

عنواندستنویس اشعار برای کودکان
گونهسند
محل نگهداریآرشیو خانواده یمینی شریف
سال انتشار۱۳۲۸
تاریخ نشر

۰۲ اردیبهشت ۱۳۲۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٥٥ص
موضوعدستنوشته ها, سند, شعر, مجموعه ها, منابع نوشتاری
متن کامل

دستنویس مجموعه ۵۶ عنوان شعر، سروده ی عباس یمینی شریف.affiliate tracking url | Nike Air Max 270