دزد و قاضی (۲۳)

عنواندزد و قاضی (۲۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٢٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٤*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, دزد و قاضی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
دزد و قاضی (۲۳)