در کانون بانوان

عنواندر کانون بانوان
گونهمقاله
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

دوشنبه ٩ آذر ١٣٢١

شماره

س ١٧ ش ٥٠٦٩

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعاطلاعات, زنان, مقاله
متن کامل

گزارش فعالیت های کانون بانوان در زمینه ی روشن سازی افکار بانوان و کمک به تربیت اطفال، کمک به زنان بی‌بضاعت و اطفال بی سرپرست که توسط خانم دولت آبادی به وزیر فرهنگ ارائه شد.Nike Sneakers | Nike Running