در کارگاه های قالی بافی کرمان

عنواندر کارگاه های قالی بافی کرمان
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۰

شماره

س۱ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبهداشت کودک, حمایت کودکان, کار کودکان, کرمان, مقاله
متن کامل

بررسی وضعیت بد کارگاههای قالیبافی کرمان که کودکان در آنها کار می کنند، دستمزد ناچیز و دچار شدن آن ها به بیماری هایی مانند سل، رماتیسم و . . ..