در رادیو و تلویزیون

عنواندر رادیو و تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۵۴

شماره

س۵ ش۲۰۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۵۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه‌های تلویزیون و رادیو و همچنین برنامه‌های کودک از ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۵۴