در رادیو و تلویزیون

عنواندر رادیو و تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۵۴

شماره

س۵ ش۲۰۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۶۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه‌های تلویزیون و رادیو و همچنین برنامه‌های کودک از ۳۰فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۵۴Best Nike Sneakers | Sneakers Nike Shoes