در رادیو تلویزیون

عنواندر رادیو تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

شنبه ۱۴ دی ۱۳۶۳

شماره

س۴ ش۱۹۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۵۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه‌های تلویزیون و رادیو و همچنین برنامه‌های کودک از ۱۴ تا ۲۱ دی ۱۳۵۳Best Authentic Sneakers | NIKE AIR HUARACHE