در رادیو تلویزیون

عنواندر رادیو تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۲۸ دی ۱۳۵۳

شماره

س۴ ش۱۹۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۵۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه‌های تلویزیون و رادیو و برنامه های کودک آن ها از ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۵۳Nike air jordan Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News