در جهان هنر و ادبیات: نمایشگاه های هنری و کنگره شعر و تاریخ

عنواندر جهان هنر و ادبیات: نمایشگاه های هنری و کنگره شعر و تاریخ
گونهمقاله
نویسندگانخدیوجم, حسین
ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۴۷

شماره

دوره۱۸ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۷۳-۷۷۵
موضوعاسباب بازی ها, خدیوجم، حسین, سخن, مقاله, نقاشی, نمایشگاه ها, وزارت فرهنگ
متن کامل

خبر برگزاری نمایشگاه لباس عروسک، نقاشی و آثار کودکان و نوجوانان از سوی وزارت فرهنگ و هنر.best Running shoes | Nike