در جهان دانش و هنر: خبرهای دیگر

عنواندر جهان دانش و هنر: خبرهای دیگر
گونهمقاله
نویسندگانز., م.
ناشرسخن
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۴

شماره

دوره۲۴ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰۶
موضوعروز جهانی کتاب کودک, سخن, شورای کتاب کودک, م.ز., مقاله, نمایشگاه ها
متن کامل

خبر برگزاری جلسه ی سخنرانی در کتابخانه ی عمومی پارک شهر از سوی شورای کتاب کودک به مناسبت روز جهانی کتاب کودک و تولد هانس کریستین اندرسن و نمایش ۲۰۰ اثر نقاشی از کودکان و نوجوانان ایرانی.Sports brands | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov