در امریکا به جوانان چه می آموزند

عنواندر امریکا به جوانان چه می آموزند
گونهمقاله
نویسندگانمورتیمر, اسمیت،, عامری, علی محمد
ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

دوره۹ ش۱۱و۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۱۳-۱۱۲۱
پدیدآورندگان

مترجم: ع. م. عامری

موضوعاسمیت، مورتیمر, روش های تدریس, سخن, ع. م. عامری, مقاله, مواد برنامه درسی
متن کامل

مطالبی درباره ی شیوه ی تدریس در مدرسه های ایالت کالیفرنیا که افزون بر آموزش علوم وادبیات، روابط در خانه و خانواده و آداب و رسوم اقوام گوناگون جهان نیز در بعضی از مدرسه ها تدریس می شود.Best jordan Sneakers | Asics Onitsuka Tiger